Claus Sohn

Mand - 1688


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Claus Sohn 
  Køn Mand 
  Rådmand 1681-1688  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Anno 1681, d. 3 octobris, Claus Sohn, forrige Kong. Maytts, hoffkiøckenskrifver her udj Kiøbenhafn, blef effter Hans Kong. Maytts. hannem allernaadigst meddeelte bref af dato Fredericsburg den 27 aug. 1681 af velædle och welb. Peder Resener, præsident her udj Kiøbenhafn, indsatt att være raadmand her sammestedz udj Dithmer Bøfkes sted, som døde forleden den 26 augustj.

  13 aug. 1688, raadmand Claus Sohn lod fremsende paa raadstuen och lod læse Hans Kong. Maytts. bref af dato 7 julij 1688, huorved hand allern. var forskaanet at giøre wiidere opvartning ved raadstuen her i staden, udj allernaadigst henseende, at hans idelige svaghed hannem ey sligt tilladte med dend allerunderdanigste fliid, som skee burde, dog derhos allern. tilladt, for hans hid indtil allerunderdanigste giorte tro tieniste, her effter som tilforn at niude dend samme løn af de raadstuen tillagde midler, saa vel som dend samme rang udj gang och sæde. 
  Begravet 24 sep. 1688  Trinitatis Kirke, Købehavn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • 1688 September: 24 Raadmand Claus Sohn i Kirken 10 Kd(?) [1]
  Person-ID I572  Ravn
  Sidst ændret 8 jun. 2018 

  Far Engelbrect Sohn 
  Mor Anna Mule 
  Familie-ID F158  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Fru Claus Sohn,   begr. 3 dec. 1684, Trinitatis Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Hans Sohn,   begr. 3 dec. 1684, Trinitatis Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 16 okt. 2015 
  Familie-ID F345  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Catharina Poulsdatter Riis,   d. 31 juli 1712 
  Gift feb. 1672  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Bevilling til vielse i huset 1672
   Feb.3. - Claus Sohn og Catharine Poulsdatter u. Tr. L.,S.R. 32. [2]
  Børn 
  +1. Catharina Clausen Sohn,   begr. 13 aug. 1709, Trinitatis kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Claus Clausen Sohn,   d. 1701-1702, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted
   3. Engelbrecht Clausen Sohn,   d. 10 mar. 1710, Skåne Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 29 maj 2018 
  Familie-ID F11  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Raadmænd ....
   445
   22. Klavs Sohn (1681-88), Bendix Meeses Fætter, idet deres Mødre var Søskende. Hans Fader var Hofbager Hans Sohn, hans Moder Anna Mule. Klavs Sohn havde formodenlig tidlig Stilling ved Hoffet og blev tilsidst Hofkøkkenskriver. 1. Avg. 1679 bevillgede Kongen ham, der da kaldes "forrige Hofkøkkenskriver, nu Indvaaner i Kjøbenhavn", at nyde de samme Friheder og Benaadninger som kgl. Betjente og at handle en gros uforment, saa långe han udgav Told, Accise, Konsumtion og anden Rettighed. Deet gik imidlertid ikke altid heldigt med hans Handel, ti 1686 blev der for en Udlænding gjort Udlæg hos ham i Brændevin og andre Varer og s. Aar fik han af Kongen Bevilling til at have Bryggeri i en Gaard paa Købmagergade, nuv. Nr. 50, paa Grund af den store Skade, han havde lidt til Søs. 3. Okt. 1681 blev han Raadmand, men afskedigedes 13. Avg. 1688 paa Grund af Svaghed, idet han dog fik Tilladelse til at beholde Løn, Gang og Sæde; han døde dog snart efter, ti 24. Sept. 1688 blev han begravet i S. Nikolaj Kirke. Af første Ægteskab havde han flere Børn, deri-

   1) Pers. Tidskr. I. 197. Om hans Slægt se Giessings Jubellærere III. S. 344.

   446
   blandt en Søn Hans, i Anledning af hvis Mødrenearv der 1672 beskikkedes Peder Pedersen Lerche og Amtsforvalter Hans Hansen (Abel Kathrines Mand) til Kommissærer, men denne Søn blev begravet 1684. Anden Gang giftede han sig med Raadmand Klavs Ravns Enke Katrine Riese 1), der døde 31. Juli 1712 og er begravet i Trinitatis Kirke, med hvem han havde Sønnerne Klavs Sohn, døde i Tydskland 1701 eller 1702, Engelbrecht Sohn, faldt som Ritmester 1710, og Kathrine (? 1709) gift med Kaptejn i FlFlaaden Eggert Kristian Knuth (? 1710). Sohns Enke synes at have bot paa den Gaard i Borup i Værløse Sogn, som i sin Tid var bevilget hendes første Mand. Klavs Sohns Broder Johan Sohn gjorde efter Abel Kathrines Død Fordring paa Filsted Ladegaard ved Aalborg og kom i langvarig Proces med Hovedarvingen Nic. Brÿggemann, der 1678 gav ham Skøde paa Gaarden, der 1688 fik Navnet Sohngaardsholm efter ham. Han døde 1690, 51 Aar gammel, formodenlig ugift, ti den Anna Mule, der er begravet sammen med ham i Nørre Tranders Kirke, maa være hans Moder (hun var nemlig født 1604). Klavs Sohns Børn var hans nærmeste Arvinger, men da deres Moder havde faaet Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo og ikke vilde udsætte dem for at komme i Forlegenhed ved at gaa ind i Boet, overdrog hun 1692 med sin Svoger og Lavværge Hans Nansens Samtykke til Renteskriver Hans Sørensen Bentzen den fulde Arv og Gæld for 500 Rdl., idet Gaarden var pantsat til Johan Adolf Clerque. Klavs Sohns Søster var formodenlig den Kathrine Sohn, der var Dronningens Kammerpige og 1671 af Kongen fik 1000 Rdl. til sit Bryllup 2).

   1) Hendes Brødre var Hans Povlsen og Kommissær Riese.

   2) Hofmans Fund. III. 551. Abel Kathrines Stiftelse S. 7. Sæl. Tegn. XXXIX. 670. Sæl. Reg. XXXVII. 373-76. Pers. Tidskr. II. 288. [3]

 • Kilder 
  1. [S8753] Københavns amt Trinitatis sogn 1679-1740, (www.sa.dk), opslag 25.

  2. [S52] Uddrag af kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser , (Personalhistorisk Tidskrift 6 Rk. 5 Bind), 117.

  3. [S8817] Kjøbenhavn Historie og Beskrivelse, Oluf Nielsen (1838-1896), (Kbh., G. E. C. Gad, 1889 / www.eremit.dk), bog IV, kap. I., side 445-446, 14 nov. 2010.